درباره ما

متاسفانه بلایای طبیعی و جنگها در جهان به وفور اتفاق می افتند و بحث اسکان بازماندگان یکی از دغدغه های اصلی دولتهاست. ساخت مجددا ساختمان های فعلی به دلیل پراکندگی مواد اولیه به راحتی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و برای انتقال کانکس های اسکان نیز محدودیت حمل و نقل هم از نظر تعداد قابل انتقال با هر تریلی و هم از نظر محدودیتهای ترافیکی برای جابجایی کانکس های عریض وجود دارد. فکر طراحی سازه ای که بتواند در اسرع وقت و به تعداد فراوان در اختیار متقاضیان قرار گیرد از بهار سال 1399 مورد توجه اینجانب قرار گرفت و در این راستا بود که در زمینه ساخت سازه های مختلفی تحقیق و بررسی کردم و نهایتا در سازه های گنبدی تمامی مزایای مورد نیاز را یافتم.

کامیار کاشانی موسس و مدیرعامل