مخترع خانه پیش ساخته گنبدی

مخترع خانه های پیش ساخته گنبدی

اخبار
  در تاریخ چهارم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک، پروسه ساخت و اتصال خانه های پیش ساخته گنبدی تحت عنوان 107284 ثبت شد. شرکت ایگلو ویلا یکی از…