اجزای سازه گنبدی

سازه گنبدی ایگلو ویلا از قاب های فولادی مثلثی و رنگ شده تشکیل شده است. در داخل اسکلت های فولادی دو لایه بتن وجود دارد و لایه ای از پشم سنگ بین لایه های بتنی تعبیه شده است تا عایق صدا و حرارت باشد. قسمت بیرونی قاب فولادی نیز توسط یک لایه عایق رطوبتی پوشانده شده است. امکان استفاده از ساندویچ پانل یا شیشه دوجداره در داخل قاب های مثلثی فولادی به جای بتن وجود دارد. قاب های مثلثی فولادی پس از تولید با پوشش داخلی خود به محل نصب منتقل شده و به همراه پیچ و مهره ها طبق نمودار نصب با هم سازه ای گنبدی را ایجاد می کنند.

از آنجایی که محل قرارگیری پیچ ها در سطح خارجی قاب های مثلثی فولادی قرار دارد، در صورت نیاز می توان سازه را از نقاط اتصال باز کرد و به محل دیگری انتقال داد.
وجود دیوارهای مثلثی در سازه های ایگلو ویلا به کاربر این امکان را می دهد که از پنجره ها در هر جهت و به تعداد دلخواه استفاده کند و یا از شیشه های شفاف یا رنگی برای پوشش کل سازه استفاده نماید.

برای استفاده توریستی از این سازه می توان به جای بتن پوششآن را در مناطق کویری با کاهگل و در مناطق جنگلی با چوب پوشاند که به زیبایی آن را با محیط اطراف هماهنگ کند.

مراحل ساخت و اتصال سازه هایگنبدی پیش ساخته در اداره ثبت اختراعات ایران در مراحل پایانی ثبت قرار دارد.

سایر پروژه ها

خانه گنبدی

استفاده از خانه گنبدی در مناطق سردسیر

پروژه ها
ایگلو ویلا

خانه گنبدی کمک به پدیده گرمایش زمین

پروژه ها
استفاده های خاص خانه گنبدی