استفاده از خانه گنبدی در مناطق سردسیر

شکل گنبدی، وجود عایق پشم سنگ، عایق رطوبتی و استفاده از شیشه دوجداره از اتلاف انرژی در این سازه جلوگیری کرده و آن را برای استفاده در مناطق سردسیر مناسب می کند.
همچنین سازه های پیش ساخته گنبدی ایگلو ویلا در ابعاد بزرگ به عنوان سپری خارجی سازه های زیرین، می تواند آن را در برابر قرار گرفتن مستقیم در برابر سرمای شدید محافظت کرده و فضای گرم تری را برای محیط زیرین فراهم کند و به طبع آن مصرف انرژی را به حداقل برساند.

سایر پروژه ها

ایگلو ویلا

خانه گنبدی کمک به پدیده گرمایش زمین

پروژه ها
خانه گنبدی کمک به پدیده گرمایش زمین