خانه گنبدی کمک به پدیده گرمایش زمین

بر اساس تحقیقات، پدیده گرمایش زمینبدون شک در سال های آینده رخ خواهد داد و دمای هوا در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا در تابستان به 85 درجه سانتی گراد می رسد. در این دما حتی بهترین سیستم های خنک کننده نیز کارایی خود را از دست خواهند داد.
راه حل استفاده از سازه های گنبدی بزرگ ایگلو ویلا به عنوان اتمسفری مصنوعی در خارج از ساختمان ها می باشد. سازه های گنبدی پیش ساخته بزرگ ایگلو ویلا می توانند به عنوان یک سپر عمل کنند و خانه های مسکونی و سایر مکان ها را از تماس مستقیم با هوای آزاد و گرمای شدید نجات دهند.
به عنوان مثال سازه ایگنبدی با قطر 40 متر می تواند مساحتی بالغ بر 1250 متر مربع با ارتفاع حدود 16 متر را بدون نیاز به ستون های میانی پوشش دهد. مقالات علمی متعددی در اثبات کارایی ساختمان های گنبدی را در هوای گرم وجود دارند.

سایر پروژه ها

خانه گنبدی

استفاده از خانه گنبدی در مناطق سردسیر

پروژه ها
استفاده از خانه گنبدی در مناطق سردسیر
استفاده های خاص خانه گنبدی